Kamis, 06 Mei 2010

SIFAT-SIFAT TUHAN (ILAAH) YANG DISEMBAH DENGAN SEBENARNYA

Ketahuilah, bahwa tidak ada tuhan yang disembah dengan sebenarnya di alam ini kecuali Allah yang Esa tiada sekutu bagi-Nya, yang Maha tunggal yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu, Yang Maha Merajai, Yang Maha Kuasa, Yang Maha hidup, Yang Maha Mengurus, Yang Maha Azali, Yang Maha Abadi, Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, Dia berbuat apa yang dikehendaki-Nya dan memutuskan apa yang diinginkan-Nya.
Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar dan Melihat. (As-Syuura: 11)
Maha Suci Allah dari yang menyerupai dan yang menandingi, dari sekutu dan pembantu. Dia tidak dibatasi masa, tidak sibuk oleh satu keadaan dari keadaan yang lain, tidak dilingkupi arah dan tidak bercampur dengan yang baharu. Dia Maha kaya mutlak dari segala sesuatu, dari segala arah, dan segala sesuatu selain-Nya butuh kepada-Nya. Dia menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka, menetapkan rezeki dan ajal mereka, menjadikan mati dan hidup, taat dan maksiat, sehat dan sakit. Dia menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul untuk memberi petunjuk kepada makhluk karena sayang kepada mereka. Dia menjanjikan orang-orang yang berbuat baik dengan pahala-Nya sebagai suatu karunia dan mengancam orang-orang yang berbuat dosa dengan siksaan-Nya sebagai suatu keadilan. Maka Tuhan yang disembah dengan sebenarnya adalah Tuhan yang menghimpun sifat-sifat ini. Allah SWT berfirman:
[59:22]Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. [59:23] Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. [59:24] Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Hasyr : 22-24)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar