Kamis, 13 Mei 2010

ANAK DAN ISTRI RASULULLAH SAW

Anak-anak Rasulullah SAW ada 7 orang: 3 laki-laki yaitu Al-Qasim dan Abdullah dan dia dipanggil At-Thayyib dan At-Thahir, sementara yang ketiga adalah Ibrahim. Mereka semuanya meninggal dunia ketika masih kecil. Empat orang lainnya adalah perempuan, dan mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fatimah Az-Zahra yang paling kecil dan paling mulia, dan dia hidup sesudah wafat Rasulullah SAW kira-kira 6 bulan.
Sebagian ulama menyusun syair nama mereka sebagai bentuk tawassul:
Ya Tuhan kami, berkat Al-Qasim putra Muhammad,
Juga dengan Zainab, Ruqayyah, dan dengan Fatimah,
Dengan Ummu Kultsum kemudian dengan Abdullah
Dengan hak Ibrahim, selamatkanlah penyusun bait syair ini.
Ibunda mereka -- kecuali Ibrahim -- adalah Khadijah al-Kubra binti Khuwailid, dan dia adalah pemimpin istri-istri beliau dan paling dahulu masuk Islam serta paling dahulu beliau nikahi. Sedangkan istri-istri beliau yang lainnya adalah: Aisyah binti Abubakar as-Shiddiq, Saudah binti Zam'ah, Hafshah binti Umar bin Al-Khattab, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah binti Al-Harits al-Khuza'iyah, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Shafiyyah binti Huyay, Maimunah binti Al-Harits al-Hilaliyah. Semoga Allah meridhai mereka.
Adapun yang terkenal dari istri-istri beliau adalah 11 orang. Yang meninggal dunia di antara mereka semasa hidupnya adalah Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah, dan saat meninggal dunia beliau meninggalkan 9 istri lainnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar